Matchmaking

Allereerst bedankt voor je interesse. Om een goede samenwerking op te bouwen is vertrouwen nodig. Daarom een korte omschrijving hoe wij werken:

De vier punten die bij onze matchmaking de hoofdrol spelen zijn:

 • Kwaliteit van werven en selecteren
 • Ontzorgen
 • Betrokkenheid
 • Persoonlijk contact

Wij nemen graag het hele voortraject uit jouw handen. Dit zal jou tijd en geld besparen. De kwaliteit van werven en selecteren speelt een grote rol. Daarom volgen wij de volgende werkwijze:

 • Wij werven via diverse kanalen en maken gebruik van verschillende databasen
 • Van daaruit maken we een eerste selectie op basis van CV’s
 • Daaropvolgend voeren wij een uitgebreid gesprek, waarbij de volgende punten aan bod komen:
  • Standaardvragen zoals bijvoorbeeld; Waarom solliciteer je op deze functie, wat zijn je sterke punten en wat zijn je verbeterpunten?
  • We bespreken de specifieke competenties per vacature.
  • Uiteraard behandelen we uitgebreid de werktijden en het salaris.
  • Uiteindelijk bespreken wij welke visie de kandidaten hebben binnen de bedrijfstak.
 • Als we de kandidaat geschikt vinden, gaan we indien mogelijk de referenties controleren.
 • Indien er meerdere kandidaten over zijn, maken we een top drie.

Dit hebben we jou al uit handen genomen. Na het voortraject zullen we contact met jullie opnemen en blijven wij hierbij betrokken. Wij sturen de CV’s met een persoonlijk verslag van onze bevindingen. Hierop volgend kunnen jullie de geschikte kandidaten voor een gesprek uitnodigen. Na dit gesprek zullen wij zowel met jullie, als met de kandidaat, contact opnemen. Is er een goede match, dan kan de uitzending beginnen. Jullie hebben de geschikte kandidaat op de werkvloer en wij verzorgen de volledige personeelsadministratie.

Indien er gekozen is voor enkel werving en selectie, kan de persoon worden aangenomen. In de eerste maand hebben wij twee tot drie contactmomenten met jullie nieuwe werknemer. Dit geeft ons veel informatie voor verdere wervingswerkzaamheden in de toekomst.