De sollicitant: mannen vs vrouwen

Iedereen is anders en dat komt tot uiting in een sollicitatiegesprek. Als je op zoek bent naar nieuwe werknemers, dan probeer je een inschatting te maken van iemands kwaliteiten. Het blijkt dat over het algemeen genomen vrouwen zich anders presenteren dan mannen. Is dat één van de redenen dat vrouwen vaak andere functies bekleden dan mannen? Als Interviewer bij een sollicitatiegesprek kun je rekening houden met de volgende verschillen tussen mannen en vrouwen:

 • Vrouwen halen  werkervaring naar beneden. Mannen overdrijven werkervaring.
  •  Uit bescheidenheid hebben vrouwen de neiging om hun werkervaring naar beneden te halen. Ze zegt: ‘Ik ben maar een administratieve medewerker.’ Oei… De woordkeuze alleen al. En als je even doorvraagt blijkt ze de volledige administratieve verantwoording te hebben van een bedrijf dat meer dan een miljoen omzet. Hij zegt: Ik ben de algemeen manager van een zeer succesvolle onderneming. En na even doorvragen blijken hij en de eigenaar de enige werknemers binnen een klein bedrijfje te zijn. Het is dus belangrijk dat je goed doorvraagt naar taken en verantwoordelijkheden en na de grootte van het bedrijf.
 • Vrouwen verzetten meer werk, mannen werken aan werkrelaties (netwerken) en strategieën.
  • Vrouwen vervullen hun functie en zijn vaak bezig om zoveel mogelijk  werk te verzetten. Ze zijn te druk om te vertellen wat ze gedaan hebben, of ze zien er het belang niet van in. Terwijl mannen werken en druk zijn om anderen op de hoogte te brengen van zijn successen. Een manager kan daardoor minder op de hoogte zijn van de successen van een vrouw. Bij het opvragen van een referentie is dat van belang.
 • Mannen vertellen wat ze willen bereiken, Vrouwen vertellen hoe ze dat willen bereiken
  • Het is belangrijk om doelen te hebben. En sluiten deze doelen aan op de doelen van het bedrijf. Mannen hebben vaak het doel al wel voor ogen, maar de weg er naar  toe nog niet. Voor vrouwen voelt dat als loze beloftes. Zij zijn ook al bezig geweest om het pad naar de doelen te bepalen.
 • Vrouwen zijn betere luisteraars , mannen zijn betere sprekers
  • In een sollicitatiegesprek heb je de kans dat mannen eerder de leiding van het gesprek op zich nemen. Ze zullen vertellen wat ze weten en kunnen. Vrouwen zullen over het algemeen meer een luisterend oor hebben en vragen stellen. In beide gevallen kun je het gesprek bijsturen. Weet de mannelijke kandidaat alles dat je wil dat hij weet en weet je zelf genoeg van de vrouwelijke kandidaat?
 • Vrouwen ontkennen het belang van geld, mannen niet.
  • Ben je in het gesprek toegekomen aan het onderwerp salaris, realiseer je dan dat vrouwen hier bescheiden op reageren en mannen vaak hoog inzetten.

Uiteraard is dit flink gegeneraliseerd. Iedereen is anders. Maar door je bewust te zijn dat er verschillen zijn per sollicitant, kun je een betere keuze maken. Veel succes met de gesprekken. En mocht je hulp willen, wij ontzorgen je graag!!!